ONDERNEMERS VERTELLEN | SCALING UP |

Dit ICT bedrijf stelt 16 miljoen fiscaal compensabel verlies veilig, door een samenwerking met de fiscus

Video-insluitcode niet gespecificeerd.

Het ICT bedrijf in deze casus heeft in haar beginjaren ongeveer 20 miljoen euro aanloopverliezen geboekt die fiscaal verrekenbaar zijn. De winst is de jaren daarop is echter niet groot genoeg en er dreigt, 3,5 miljoen belastingbesparing verloren te gaan (berekening volgt hierna). Door een slimme constructie en goede samenwerking is dat bedrag veilig gesteld.

*De Getallen zijn gefingeerd.

Probleem

In het verleden geleden verliezen kunnen gedurende een beperkt aantal jaren worden verrekend; daarna vervalt het recht tot verrekenen. Dat betekent dat het verlies in jaar 1 t/m 5 moest worden verrekend met de winst uit jaar 6 en later. Die winst bedraagt in die jaren echter slechts 4 tot 5 miljoen. Oftewel 15 tot 16 miljoen te weinig. De belastingbesparing a 24%, die zeer waardevol is, dreigde daardoor te ‘verdampen’.

Oplossing

Onder leiding van Greyt Partner Paul Steeman heeft het ICT bedrijf een nieuwe dochteronderneming opgericht. In de constructie heeft de oude BV een activa/passiva transactie gepleegd met de nieuwe dochteronderneming. Met een waarderingsdeskundige werd de onderneming gewaardeerd op 14 miljoen. Oftewel de dochteronderneming kocht voor ongeveer 14 miljoen de gehele business bij de oude BV (de activa/passiva transactie). Hierdoor kon de oude BV deze winst op tijd verrekenen met de aanloopverliezen uit jaar 1 t/m 5. De fiscus heeft de transactie vooraf goedgekeurd en getoetst op de adequate waardering van de onderneming.

Resultaat

Door de verrekening bij de oude BV, betaalt deze € 0 aan de fiscus over het behaalde transactieresultaat. De dochteronderneming (de nieuwe BV) kan nu haar aankoop van 14 miljoen afschrijven over de aankomende tien jaar. De afschrijving wordt elk jaar ten laste van het bedrijfsresultaat gebracht en zo wordt de belastingbesparing over tien jaar verdeeld. Dat betekent dat het bedrijf elk jaar €350.000 belastingvoordeel realiseert, zijnde 10% van de 3,5 miljoen.

Resultaat

Dit ICT bedrijf stelt 16 miljoen fiscaal compensabel verlies veilig, door een samenwerking met de fiscus

Video-insluitcode niet gespecificeerd.

Het ICT bedrijf in deze casus heeft in haar beginjaren ongeveer 20 miljoen euro aanloopverliezen geboekt die fiscaal verrekenbaar zijn. De winst is de jaren daarop is echter niet groot genoeg en er dreigt, 3,5 miljoen belastingbesparing verloren te gaan (berekening volgt hierna). Door een slimme constructie en goede samenwerking is dat bedrag veilig gesteld.

*De Getallen zijn gefingeerd.

Probleem

In het verleden geleden verliezen kunnen gedurende een beperkt aantal jaren worden verrekend; daarna vervalt het recht tot verrekenen. Dat betekent dat het verlies in jaar 1 t/m 5 moest worden verrekend met de winst uit jaar 6 en later. Die winst bedraagt in die jaren echter slechts 4 tot 5 miljoen. Oftewel 15 tot 16 miljoen te weinig. De belastingbesparing a 24%, die zeer waardevol is, dreigde daardoor te ‘verdampen’.

Oplossing

Onder leiding van Greyt Partner Paul Steeman heeft het ICT bedrijf een nieuwe dochteronderneming opgericht. In de constructie heeft de oude BV een activa/passiva transactie gepleegd met de nieuwe dochteronderneming. Met een waarderingsdeskundige werd de onderneming gewaardeerd op 14 miljoen. Oftewel de dochteronderneming kocht voor ongeveer 14 miljoen de gehele business bij de oude BV (de activa/passiva transactie). Hierdoor kon de oude BV deze winst op tijd verrekenen met de aanloopverliezen uit jaar 1 t/m 5. De fiscus heeft de transactie vooraf goedgekeurd en getoetst op de adequate waardering van de onderneming.

Resultaat

Door de verrekening bij de oude BV, betaalt deze € 0 aan de fiscus over het behaalde transactieresultaat. De dochteronderneming (de nieuwe BV) kan nu haar aankoop van 14 miljoen afschrijven over de aankomende tien jaar. De afschrijving wordt elk jaar ten laste van het bedrijfsresultaat gebracht en zo wordt de belastingbesparing over tien jaar verdeeld. Dat betekent dat het bedrijf elk jaar €350.000 belastingvoordeel realiseert, zijnde 10% van de 3,5 miljoen.

Resultaat