ONDERNEMERS VERTELLEN | SCALING UP |

Van een bancair probleem naar een verbeterde bedrijfsvoering

Video-insluitcode niet gespecificeerd.

Een MKB-onderneming in de internationale groothandel in verse producten heeft een omzet ca € 30 miljoen. Voordat Greyt betrokken raakt, is de onderneming onderdeel van een groter (40/60) geheel.

Probleem

De bancaire relatie is door een aantal oorzaken zodanig verstoord, dat de bank de kredietrelatie wenst te beëindigen.De onderneming past een aantal noodmaatregelen toe, zoals versnelde verkoop (tegen afbraakprijzen) van voorraden. Daardoor zijn er verliezen en wordt de minderheidsaandeelhouder/directeur op non-actief gesteld. Begrijpelijke emoties komen daarbij los. Als eerste zorgen we dat we deze emoties beteugelen en de kern bespreekbaar maken. De kernvraag is: kan dit bedrijf verder?

Oplossing

We doen onderzoek naar de brutomarge. Verdient dit bedrijf voldoende geld om bedrijfskosten te kunnen dekken? Het is een analyse op “achterkant sigarendoos”, want management- en stuurinformatie ontbreekt bijna volledig. Antwoord op de kernvraag luidt: ja. Met behulp van informal funding vangen we liquiditeitsdruk op. De volgende stap is vaststellen in hoeverre bedrijven meerderheids- en minderheidsaandeelhouder van elkaar afhankelijk zijn. Dat blijkt helemaal niet het geval, waarna besloten wordt tot ontvlechting van beide bedrijven. Vanaf begin 2016 gaan 100% aandelen naar de minderheidsaandeelhouder. De systemen zijn gescheiden.

Resultaat

Uiteindelijk ontstond een forse kostenreductie, o.a. door het volledig uitbesteden van internationaal vervoer. We hebben de management- en stuurinformatie opgezet, met onder meer maandelijkse scherpe marge en een kostenanalyse. Er is door ons een administrateur aangetrokken om dichter en sneller op de cijfers te zitten. De volgende stap was fysieke integratie van het zusterbedrijf in zelfde branche, maar met een tegengesteld seizoenpatroon in één pand op te nemen. Dit bood synergie voordelen voor beide bedrijven. Sindsdien behaalt het bedrijf maandelijks een prima netto resultaat. Kortom, een mooi bedrijf dat weer op weg is naar een gezonde toekomst!

Resultaat

Van een bancair probleem naar een verbeterde bedrijfsvoering

Video-insluitcode niet gespecificeerd.

Een MKB-onderneming in de internationale groothandel in verse producten heeft een omzet ca € 30 miljoen. Voordat Greyt betrokken raakt, is de onderneming onderdeel van een groter (40/60) geheel.

Probleem

De bancaire relatie is door een aantal oorzaken zodanig verstoord, dat de bank de kredietrelatie wenst te beëindigen.De onderneming past een aantal noodmaatregelen toe, zoals versnelde verkoop (tegen afbraakprijzen) van voorraden. Daardoor zijn er verliezen en wordt de minderheidsaandeelhouder/directeur op non-actief gesteld. Begrijpelijke emoties komen daarbij los. Als eerste zorgen we dat we deze emoties beteugelen en de kern bespreekbaar maken. De kernvraag is: kan dit bedrijf verder?

Oplossing

We doen onderzoek naar de brutomarge. Verdient dit bedrijf voldoende geld om bedrijfskosten te kunnen dekken? Het is een analyse op “achterkant sigarendoos”, want management- en stuurinformatie ontbreekt bijna volledig. Antwoord op de kernvraag luidt: ja. Met behulp van informal funding vangen we liquiditeitsdruk op. De volgende stap is vaststellen in hoeverre bedrijven meerderheids- en minderheidsaandeelhouder van elkaar afhankelijk zijn. Dat blijkt helemaal niet het geval, waarna besloten wordt tot ontvlechting van beide bedrijven. Vanaf begin 2016 gaan 100% aandelen naar de minderheidsaandeelhouder. De systemen zijn gescheiden.

Resultaat

Uiteindelijk ontstond een forse kostenreductie, o.a. door het volledig uitbesteden van internationaal vervoer. We hebben de management- en stuurinformatie opgezet, met onder meer maandelijkse scherpe marge en een kostenanalyse. Er is door ons een administrateur aangetrokken om dichter en sneller op de cijfers te zitten. De volgende stap was fysieke integratie van het zusterbedrijf in zelfde branche, maar met een tegengesteld seizoenpatroon in één pand op te nemen. Dit bood synergie voordelen voor beide bedrijven. Sindsdien behaalt het bedrijf maandelijks een prima netto resultaat. Kortom, een mooi bedrijf dat weer op weg is naar een gezonde toekomst!

Resultaat