Een breed begrip, de vastgoedsector. Vraag een willekeurige voorbijganger op straat naar vastgoed en hij zal een beschrijving kunnen geven. Ik verwacht ook redelijk adequaat, woorden als kantoren, winkelcentra en woningen zullen in het antwoord voorkomen.

Het is niet onwaarschijnlijk dat dit ook gepaard gaat met enige bedenkingen ten aanzien van vastgoed. Vastgoed heeft een negatieve connotatie, er kleeft een sfeer van geld, belangenverstrengeling of zelf criminaliteit aan. Het feit dat criminelen hun illegaal verkregen vermogen vaak in vastgoed (en dure auto’s) steken, is hier waarschijnlijk debet aan.

Vastgoed-man
Op 1 januari 2002 ben ik de wereld van het vastgoed binnengegaan. En nog steeds verkeer ik dagelijks in deze boeiende wereld. Op 1 januari 2017 kon ik spreken van een 15-jarig jubileum, een kristallen volgens bronnen. Ben ik dan een vastgoed-man of een vastgoed-kenner? Ik zou deze vraag bevestigend kunnen beantwoorden, argumenten tegen zijn er echter ook talrijk.

Ik ben geen architect, geen planoloog, geen kostendeskundige, geen ontwikkelaar. Ja, ik heb waanzinnig veel van hen opgestoken, ik kan met ze van gedachten wisselen, ik pretendeer hen zelfs te begrijpen. Ik heb ook geleerd schoonheid te onderscheiden, vormen te zien en de verschillende functies van en in gebouwen te benoemen. Maar ik kan geen gebouw ontwerpen, geen woonwijk inkleuren, geen constructieve berekening maken en geen gemeente overtuigen van het belang van die specifieke locatie.

Een insider ben ik wel. Als Finance Professional in deze sector heb ik veel gezien, ben ik bij veel vraagstukken betrokken geweest, heb ik invloed gehad, ben ik van toegevoegde waarde geweest. In die zin dus een kenner. Uit eerste hand weet ik dat vastgoed boeit, van betekenis is, wat haar maatschappelijke bijdrage is en op welke wijze het bijdraagt aan de ontwikkeling van een stad, een streek of zelfs een land.

Negativiteit doorbreken
“En al die negatieve verhalen over vastgoed, die zijn toch ook waar?”. Zeker, maar het is slechts een deel van het verhaal. Het gaat voorbij aan al die bedrijven en hun medewerkers, die proberen op een eerlijke wijze hun broodwinning in de vastgoedsector te halen. Ik durf te beweren dat dit verreweg het grootste deel is van de sector. Zij zetten iedere dag hun beste beentje voor om hun klanten ten dienste te staan: bewoners, huurders, investeerders, overheden en eigenaren.

Met een serie artikelen wil ik het komende jaar een inkijk geven in de vastgoedsector. “Is dat nodig?”, vroeg iemand mij laatst. Nee, het is niet noodzakelijk en ik heb wat dat betreft ook weinig pretenties. Maar ik heb wel ambities en ik heb de drang iets te betekenen, om toegevoegde waarde te bieden, om van betekenis te zijn. En heel misschien leveren mijn bijdragen een positief, of wellicht beter een positiever beeld op over het vastgoed.Johan de Boer Greyt partner voor de ondernemer

Johan de Boer

Iets blijvends achterlaten, toegevoegde waarde hebben en betekenisvol zijn, dat is de ambitie van Greyt partner Johan de Boer. Hij maakt dit waar voor zijn klanten door overzicht, rust en structuur in de organisatie aan te brengen.Met zijn brede ervaring kan Johan van toegevoegde waarde zijn voor ondernemingen, die worstelen met een gebrek aan inzicht in (financiële) mogelijkheden en risico’s, onvoldoende structuur of onduidelijke strategie. Van startups tot MKB tot volwassen ondernemingen, op zoek naar professionalisering en (her)structurering van Finance-, Control- en/of Risk-organisatie. Hij weet wat er nodig is om een goede organisatie die extra stap te laten maken.Johan is een allround Manager op het gebied van Financiën, Control, Risico Management, Waarderingen, Strategie en Organisatie. Hij heeft jarenlange ervaring als (parttime) Financieel Directeur en Finance Manager.Johan is hardwerkend en loyaal en heeft door zijn sociale karakter een goed gevoel voor persoonlijke verhoudingen. Binnen zijn opdrachten is hij verder te kenmerken als analytisch sterk, nuchter en stabiel. Johan laat niet alleen iets achter, maar brengt ook heel veel mee.