Het doel van een ondernemer is meestal het verkopen van ingekochte goederen of diensten tegen een prijs die er voor zorgt dat onder aan de streep wat voor de ondernemer overblijft. Afhankelijk van de markt waarin een ondernemer zit, is de tijd die zit tussen het betalen van de inkoop en het betaald worden, korter of langer. De ondernemer heeft geld nodig om deze periode te overbruggen. Dit werkkapitaal wordt vaak gefinancierd door bankkrediet.

De laatste jaren zijn banken veel strenger geworden als het gaat om het verlenen van kredieten. Hier moet de ondernemer op inspelen. De banken verlangen Financial Control. Men wil graag hebben dat de ondernemer exact weet hoe hij er voor staat. Én wat de (realistische) verwachtingen zijn voor de toekomst.

Zo ook bij een klant van mij. Het bedrijf maakt een sterke groei door. De huisbank wordt gevraagd om meer krediet. Echter het bedrijf kan geen tussentijdse cijfers opleveren en de accountant loopt bijna een jaar achter met het opleveren van de jaarcijfers. Via een quick-scan heb ik een stappenplan gepresenteerd om Financial Control weer terug te krijgen in de onderneming. 2 maanden na de start van het project konden tussentijdse cijfers en een financiële en liquiditeitsforecast worden gepresenteerd aan de huisbankier. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een verruiming van het bankkrediet waardoor de ondernemer weer verder kon gaan met ondernemen.

De conclusie is dat ondanks dat een bedrijf uitstekende producten kan maken, het financieel op orde zijn van het grootste belang is om de continuïteit van de onderneming te waarborgen.

Deze column werd geplaatst in Bedrijvig Land van Heusden en Altena


Anton Oppenhuizen Greyt partner voor de ondernemer

Anton Oppenhuizen

Met bijna 35 jaar ervaring in finance kan Anton Oppenhuizen met recht een ervaren partner worden genoemd. Hij heeft in veel complexe, meestal producerende, ondernemingen de rust en structuur teruggebracht. Zijn uitgangspunt is dat finance een pro-actieve afdeling is die midden in de organisatie staat: dienstbaar en sturend naar de primaire processen. Door zijn ruime ervaring kan Anton snel en pragmatisch de benodigde verbeteringen aanbrengen. Ondernemers en directeuren beschouwen hem als een volwaardig gesprekspartner en waardevolle sparringpartner.