Goed groeien met professionele planning en control-cyclus

Een investeringsmaatschappij heeft een belang verworven in een sterk groeiende onderneming. Samen met Greyt, wordt een plan opgesteld en geïmplementeerd om de groei verder te versnellen en grip te krijgen op de prestaties van de onderneming.

Probleem.

Deze sterk groeiende onderneming, actief in het faciliteren van digitaal onderwijs, wil haar groei niet alleen versnellen maar dit ook op een duurzame en efficiënte wijze uitvoeren. Greyt richt daarom het plan zo in dat het overzicht geeft op operationele en financiële voortgang en er tijdig kan worden bijgestuurd.

 

Oplossing.

Om de groeiambitie efficiënt te laten realiseren, ligt de nadruk op de verbetering van interne processen. Die moeten voldoen aan alle compliance vereisten van de (nieuwe) stakeholders. Ook belangrijk is de professionalisering van de financiële aansturing, zodat wanneer de groeistrategie wordt geïmplementeerd, de beheersing van de onderneming geborgd blijft.

Resultaat.

Na invoering van een professionele planning en control-cyclus ontstaat er grip op de prestaties van de onderneming. De processen zijn nu zodanig ingericht dat er meer en vaker sturingsinformatie beschikbaar is. Met financiële maandcijfers en een dashboard met de key- en operationele performance, kan de organisatie beter (lange termijn)plannen maken en tussentijds aanpassen. Inmiddels heeft de onderneming een businessplan opgesteld met realistische doelstellingen over een langere termijn. De rust en focus is terug om tijdig te doen wat er moet gebeuren om de doelen te realiseren.


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Thijs van Tuyll Greyt Partner voor de ondernemer

Thijs van Tuyll

Thijs combineert een hands-on aanpak met een ‘can do’ mentaliteit waarmee hij medewerkers positief mobiliseert. Zijn diepgaande kennis en ervaring met bedrijfsvoering, financiën en marktomgeving maken hem een ideale partner voor iedere organisatie.